Record aantal inschrijvingen van Nederlandse softwarebedrijven voor de Main Software 50. De software sector is al jaren aanjager van de Nederlandse economie en bouwt verder aan omzet, winst en internationalisatie. 

Gister vond voor de zesde maal op rij de prijsuitreiking plaats van Main Software 50 om de Nederlands software sector beter zichtbaar te maken bij het grotere publiek. De deelnemende bedrijven outperformen dit jaar op alle relevante KPIs. De belangstelling voor het evenement vanuit media, bedrijfsleven en investeerders was wederom groot.

Presentatie van het event lag in handen van Roelof Hemmen (BNR Nieuwsradio). De keynote speaker van het event was Remco Brouwer (Senior Vice President Digital Transformation bij Randstad Holding). Remco schetste treffend de transformatie van Randstad naar een software gedreven onderneming. Digitalisering is noodzakelijk voor Randstad om de markt te voorzien in de vraag naar het sneller, accurater en met hogere volumes bijeenbrengen van potentiële werkgevers en werknemers.

Main Software 50 Award Winnaars

1ste overall winnaar: Winnaar van de Main Software 50 editie 2017 is geworden: ScanmarQED. Scanmar, dat begin 2016 fuseerde met marketingQED, is specialist  op het gebied van marketing en sales effectiveness. Scanmar ondersteunt klanten met tools om inzicht te verschaffen in hun sales, operations en planning. marketingQED gebruikt predictive analytics om klanten inzicht te geven in de effectiviteit van hun marketingbeleid. Samen hebben de twee bedrijven een sterke propositie op basis van slimme technologie dat gebruik maakt van AI solutions.

ScanmarQED laat zien dat het in staat is bovengemiddeld snel, maar winstgevend, te groeien. ScanmarQED verkoopt haar solutions op basis van een Cloud-based,  SaaS business model wat haar in staat stelt schaalbaar te groeien. Momenteel is het bedrijf actief in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Singapore, Dubai en Nederland.

2de overall winnaar: Slimstock neemt net als vorig jaar de tweede prijs in ontvangst. Slimstock, specialist in voorraadoptimalisatie, ontwikkelt software waarmee bedrijven hun voorraadposities structureel verbeteren ten einde zaken als voorraadbeschikbaarheid te verhogen, voorraadwaarde te reduceren, opslagkosten te minimaliseren en logistieke kosten te verlagen. Slimstock is in staat om consistent te groeien, in binnen- en buitenland, op een hele winstgevende manier. Met alle initiatieven die op stapel liggen, verwacht Slimstock de komende twee jaar autonoom te groeien van 200 naar 300 medewerkers.

3de overall winnaar: De derde prijs gaat dit jaar naar Voiceworks, een totaalleverancier van mobiele-, telefonie-, UC-, cloud – en dataoplossingen in de zakelijk markt. Voiceworks groeit de afgelopen jaren sterk door een combinatie van autonome groei en overnames. In 2015 richtte Voiceworks dochterbedrijf Summa op, waarna met OnePhone de eerste overname werd gerealiseerd en een stap naar Duitsland werd gezet. Begin van dit jaar nam Voiceworks Xenosite, de breedband- en voice leverancier uit Drachten, over. Voiceworks heeft deze prijs onder andere te danken aan een sterk partnernetwerk dat de onderneming in staat stelt schaalbaar en winstgevend te groeien in binnen- en buitenland.

OBI4wan, dit jaar nieuw op de lijst,  neemt de prijs voor Cloud Champion in ontvangst. OBI4wan, opgericht in 2011, is een snel groeiende Nederlandse leverancier van Social Media Monitoring tools in een multitenant SaaS-model. Begin 2017 fuseerde OBI4wan met Buzzcapture. Samen bedienen ze zowel Enterprises, MKB en overheden met cloud based social media monitoring tools, webcare tools, messaging, publishing & social analytics in hun social media presence.

De Highest Growth award ging dit jaar naar Workstreampeople. Workstreampeople is ontwikkelaar en leverancier van Anywhere365 Unified Contact Center voor Skype for Business en MS Lync. Workstreampeople groeide afgelopen jaar met meer dan 100%. Opvallend is dat de onderneming deze groei op een winstgevende manier weet te realiseren. Een sleutelrol lijken de partners van Workstreampeople hierin te spelen die de onderneming in staat stelen schaalbaar te groeien.

Key statistics Main Software 50 Editie 2017

Main Software 50 (editie 2017) laat wederom een verbeterd profiel zien van de Nederlandse software bedrijven in termen van internationalisatie, omzet groei (gemiddeld +20% t.o.v. vorig jaar), gebruik van partnerkanalen en verbeterede kwaliteit van de omzet (recurring).

Omzet groei: De totale omzet groeide met ruim 20% naar EUR 381m. Van de deelnemende bedrijven groeide 44%  met meer dan 20% op jaarbasis. De mediaan van de omzetgroei lag op 20%. In een gunstig economisch klimaat verwachten deelnemende bedrijven wederom sterk te kunnen groeien in de komende jaren. 64% van de bedrijven verwacht de komende twee jaar met meer dan 20% per jaar te zullen groeien.

Internationaal succes: Nederlandse softwarehuizen blijken goed in staat te zijn ook in het buitenland zaken te doen; gemiddeld 32% van de totale omzet komt uit het buitenland. Een derde van de bedrijven haalt zelfs meer dan 50% van de omzet uit het buitenland.

Partnerkanaal: Het percentage omzet via partners groeit naar gemiddeld 24% van de totale omzet waar dit vorig jaar nog op 18% lag. Inzetten op een partnerstrategie blijkt te resulteren in bovengemiddelde groei. Bedrijven die meer dan 10% van hun omzet via een partnerkanaal genereren groeien gemiddeld met 31% in omzet.

Winstgevendheid: Snelgroeiende software bedrijven zijn wederom in staat om winstgevend door te groeien. 64% van de bedrijven realiseerde een winstmarge van meer dan 10%. 30% van de bedrijven realiseerde een winstmarge van meer dan 20%. Partnership strategieën lijken positief bij te dragen aan de winstgevendheid van een onderneming. Van de deelnemende bedrijven die meer dan 20% van hun omzet via partners behalen, realiseert 41% een EBIT boven de 20%.

Innovatie: Software bedrijven investeren onverminderd door. Driekwart van de deelnemende bedrijven investeert meer dan 10% van de jaaromzet in R&D. Reeds 96% van de deelnemers levert software en diensten inmiddels ook in de cloud.

Werkgelegenheid: Totaal aantal FTE’s bedroeg 3.135, een toename van 21% ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde gewogen omzet per FTE is ongeveer EUR 122k.

M&A: Naast autonome groei kiezen verscheidene bedrijven in de Main Software 50 ervoor om strategische stappen te zetten door overnames en fusies. Onder de finalisten (top 50) hebben in totaal negen transacties plaatsgevonden dit jaar.

Partners van de Main Software 50:

 

Bekijk de top-50 op: www.main50.nl