Bron:credittools.nl

De Credit Managers’ Index (CMI) is in juni met 8,2 punten gestegen ten opzichte van mei; de maand uitkomst is 60,9. Wederom maken de positieve factoren dat de uitkomst goed is. Inmiddels is 2017 alweer 6 maanden onderweg, als we de balans opmaken ten opzichte van voorgaande jaren dan valt op dat 2016 over het geheel nog beter scoort.

 

Kijken we naar de onderliggende uitkomsten dan wordt duidelijk dat 2017 qua omzet en het genereren van klanten zeer goed scoort, beter dan alle voorgaande jaren. Wat in het afgelopen half jaar roet in het eten gooit is het vervallen debiteurensaldo. Dit blijft vijf van de zes maanden onder de maat en toenemen. Hetgeen inhoud dat nieuwe omzet doorgaans niet op tijd wordt betaald. Ook de afschrijvingen zijn in het eerste half jaar met bijna 5% toegenomen. Er wordt klaarblijkelijk weer meer risico genomen en gelopen. Meer risico nemen kan ook de gedachte zijn, in juni waren er slechts 357 faillissementen uitgesproken (bron: www.faillissementen.com). Wederom een laagte record. Op de helft van 2017 staat het aantal faillissementen op 2.234 waar we in 2013 al na drie maanden op dit aantal zaten.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 78e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar derde partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. Deze maand is ook weer onderzocht hoe de CMI zich sinds 2011 verhoud tot het bruto binnenlands product (BBP). De lijn van beide cijfers is op wat uitschieters na gelijk, het CBS publiceert de cijfers van het BBP één keer achteraf per kwartaal. Doordat de CMI maandelijks uitkomt kan deze zeer goed als graadmeter worden gebruikt voor de komende CBS publicatie.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor juni 2017 komt uit op 60,9 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), een forse stijging van 8,2 punten ten opzichte van mei. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gestegen van 58,3 naar 72,4. Wederom een record dat sneuvelt. De ongunstige factoren komen eindelijk weer uit de gevarenzone en stijgen van 48,9 naar 53,2. Het vervallen saldo is na de maand met het vakantiegeld ook weer boven de 50 uitgekomen en staat thans op 57,4. Een wankel cijfer en moment, doorgaans zijn de komende vakantiemaanden niet gunstig voor een verdere verbetering van dit cijfer, daarom dient de vinger aan de pols te worden gehouden. Al het hele jaar is de uitkomst te laag en met een halfjaargemiddelde van 45,3 zelfs de slechtste uitkomst in de geschiedenis van de CMI. Een hogere omzet en marge zal dit in tijden van economische groei goed maken maar het is van belang dat het dak wordt gerepareerd als de zon schijnt. Het lijkt erop dat de teugels niet strak genoeg staan, de credit manager zal er dus voor moeten waken dat de commerciële successen ook enigszins worden getemperd. Uiteindelijk nemen nu ook de afschrijvingen toe en er komt een punt dat dit niet meer kan worden goedgemaakt met stijgende verkoopcijfers.

Het online artikel kunt U vinden op: www.credittools.nl