Bron: inergy.nl

Het actueel houden van adresgegevens van klanten is niet makkelijk. Mensen verhuizen, gaan trouwen of scheiden waardoor hun achternaam verandert of komen te overlijden. Hoe zorgt u dat uw database up-to-date is? En hoe kunt u die data verrijken met bijvoorbeeld e-mailadressen en mobiele telefoonnummers?

Maak kennis met de NAW-OK adressenservice van Inergy.

Compleet én compliant

De NAW-OK adressenservice maakt gebruik van verschillende databronnen om uw adressenbestand te controleren, te verbeteren en aan te vullen. Uiteraard houden we ons daarbij aan wet- en regelgeving zoals de Wet meldplicht datalekken en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of in het Engels: GDPR). Zo zorgt u voor een database die compleet én compliant is!

Verbeterde dienstverlening

Een betrouwbaar adressenbestand is essentieel om klanten op het juiste moment en op de juiste manier te bereiken. Voor uitvaartverzekeraar Ardanta, een dochteronderneming van a.s.r., is het ontzettend belangrijk om contactgegevens van klanten actueel te houden. Er zit in de meeste gevallen een lange tijd tussen het moment dat de polis wordt afgesloten en het overlijden. En dus zijn mensen in die periode vaak meer dan eens verhuisd. Met de adresservice NAW-OK van Inergy, is de betrouwbaarheid van de klantgegevens ingrijpend verbeterd.

Kwaliteitscontrole

De kracht van NAW-OK zit hem in de combinatie van verschillende databronnen. Inergy heeft toegang tot uiteenlopende databases die we op een slimme manier met elkaar vergelijken. Zo komen we tot een zeer hoge betrouwbaarheid van de gegevens. Bovendien verzorgt Inergy een kwaliteitscontrole door een representatieve steekgroep van het opgeschoonde klantenbestand na te bellen.

Voor het hele artikel en meer informatie bezoek: