Per heden heeft de Roxit Groep Crotec toegevoegd aan haar portfolio. Het samengaan is een strategische keuze van Roxit Groep om haar positie in het domein van Ruimtelijke Ordening (RO) en het Geo-werkveld te versterken. Crotec zal in grote mate zelfstandig blijven opereren. Door de bundeling van producten, ervaring en kracht bieden de bedrijven in de Roxit Groep een completer portfolio op diverse terreinen in het overheidsdomein. De Roxit Groep heeft 100% van de Crotec aandelen verworven. Met support van Main Capital streeft Roxit Groep naar groei van haar portfolio van softwareproducten; onder meer door gerichte acquisities als Green Valley en Crotec.

Een bron van kennis, ervaring en investeringen

Rob Steneker, CEO van de Roxit Groep vindt het een goede stap om de krachten te bundelen: “Crotec is een solide bedrijf met een stevige marktpositie op het gebied van ruimtelijke ordening en geo-informatie. Hiermee versterken en verbreden we ons portfolio op die terreinen. Dit stelt ons in staat om te innoveren en in te spelen op de voortdurend veranderende behoeften van onze klanten.” “Voor Crotec is het belangrijk om onderdeel van de Roxit Groep te zijn; hiermee wordt de huidige markt­positie en de vernieuwingen ten behoeve van de omgevingswet geborgd. Maar we zien ook op korte termijn al mooie kansen voor onze C-SAM lijn in combinatie met het zaaksysteem en websites van Green Valley”, aldus André Sluyter, algemeen directeur bij Crotec.

Tijd voor innovatieve concepten

Rob van Tiel, directeur Business Development van de Roxit Groep: “Onze klanten hebben behoefte aan vernieuwing. Het huidige software landschap bij de overheid is inmiddels behoorlijk verouderd. De digitale agenda van de overheid, het ‘open data’ concept en digitale service aan burgers en bedrijven maakt dat er bij onze klanten behoefte is aan nieuwe concepten. Bovendien geven onze klanten aan dat ze meer vrijheid willen om applicaties van verschillende leveranciers te combineren. Ze willen ook de ruimte hebben om flexibel in te spelen op de voortdurende en steeds snellere veranderingen die de wetgeving hen oplegt. Dat is voor de bedrijven in onze Groep de rode draad in onze ontwikkeling. Zowel Roxit als Green Valley werken vanuit die gedachte aan de vernieuwing van hun portfolio. Zijn collega directeur Matty Lakerveld van Crotec vult aan: “Bij Crotec hebben we diezelfde innovatieve drijfveer en daarom sluit Crotec ook zo goed aan bij de Roxit Groep. Naast de Ruimtelijke Ordening ligt onze expertise in de GIS-technologie. Met onze C-SAM lijn bieden we slimme GIS-oplossingen. Daarbij maken we gebruik van technieken van deze tijd, dus ‘live linken en streamen’ van data in plaats van het moeizaam kopiëren van de ene database naar de andere. Dat is een nieuwe aanpak die de oude technologie moet vervangen.” Belangrijk uitgangspunt is dat de bedrijven onder de Roxit Groep vanuit hun eigen specialisme blijven opereren en de klanten van Roxit, Green Valley en Crotec optimaal blijven bedienen op specifieke terreinen. Als de klant dat wenst bieden we uiteraard een gecombineerd en geïntegreerd portfolio op verschillende terreinen. Crotec treedt toe tot de groep als zusterbedrijf van Roxit en van Green Valley. Alle bedrijven opereren zelfstandig en de huidige directie van Crotec (André Sluyter en Matty Lakerveld) blijft aan het roer staan. In de backoffice biedt de groep een sterke combinatie van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), ruimtelijke ordening (RO) en basisregistraties, zoals de Basisregistratie Topografie (BGT). Daarnaast wordt een breed portfolio op het gebied van midoffice en frontoffice (gezamenlijk met Green Valley) geboden. Crotec vult het zaaksysteem en DMS/RMA van Green Valley aan met de C-SAM suite, middels het centraal beheren, slim combineren en publiceren van actuele en betrouwbare ruimtelijke data en basisregistraties.

Logo Crotec, Roxit, Main  

Over Roxit Groep

Roxit groep is in 2015 ontstaan na de overname van Roxit door Main Capital. De groep is later in 2015 uitgebreid met Green Valley. Met de expertise van Main Capital ontwikkelt en bouwt Roxit Groep haar productportfolio uit. Daarnaast wordt ingezet op nieuwe manieren van informatie-uitwisseling, samenwerking tussen stakeholders, en inspelen op toekomstige regelgeving om de klant nog beter van dienst te kunnen zijn. Groeien door klein te blijven en de klant keuzevrijheid te bieden is de kern van de groep.  

Over Roxit

Roxit produceert en levert software, en is dienstverlener voor de informatiehuishouding van overheden binnen de werkvelden van het omgevingsdomein. Opdrachtgevers komen voornamelijk uit de overheidssector en bestaan uit omgevingsdiensten, provincies, gemeenten, milieudiensten en waterschappen. Roxit werkt met ongeveer 100 professionals vanuit vestigingen in Arnhem, Zoetermeer en Zwolle. In december 2015 heeft Roxit haar product suites uitgebreid met de overname van Cebes; softwareleverancier op het gebied van openbare, industriële en brandveiligheid. www.roxit.nl  

Over Green Valley

Green Valley ontwikkelt software voor kennismanagement, gebruikmakend van intranet of extranet. Ze levert deze ICT-oplossingen aan overheden, instanties zoals woningbouwverenigingen en bedrijven. Met eigen ontwikkeling en implementatie van producten voor de frontoffice (website/CMS, elektronisch loket en klantcontactsysteem) en voor de midoffice (zaaksysteem en DMS/RMA). Er werken zo’n 65 experts vanuit het kantoor in Delft. www.greenvalley.nl

Over Crotec

Spraakmakend en koersbepalend; Crotec is dé ICT-dienstverlener in de ruimtelijke omgeving. Zij profileert zich als aanbieder van totaaloplossingen voor de ontsluiting van (geo) informatie richting front-office, ten behoeve van professionals en burgers. RoTotaal en C-SAM zijn productlijnen waarmee Crotec zich in de markt onderscheidt. Daarbij werkt zij samen met business partners die zich op de verschillende vakgebieden bewezen hebben. De Crotec klanten bevinden zich in uiteenlopende vakgebieden als ruimtelijke ordening, basisregistraties, milieu, infrastructuur en veiligheid. www.crotec.nl

Over Main Capital

Main Capital is een Private Equity investeerder met een exclusieve focus op de software sector in de Benelux en Duitsland. Binnen deze sector zijn wij de meest gespecialiseerde partij in management buy-outs en later-stage groeikapitaal. Main Capital heeft ca € 150 miljoen onder beheer, bestemd voor investeringen in volwassen maar groeiende software bedrijven in Nederland en Duitsland. Een ervaren team van professionals beheert deze Private Equity fondsen. In de huidige portefeuille van Main Capital bevinden zich snel groeiende (Saas)software bedrijven als Denit, b+m Informatik, Ymor, Roxit, Onguard, Sharewire, SecondFloor, EuroSystems, Sofon, Connexys, Regas, ChainPoint, RVC en TPSC. Evenals een belang in managed hosting provider Denit. Vorig jaar heeft Main Capital zijn meerderheidsbelang in Visionwaves verkocht aan Zweedse beurgenoteerde onderneming IFS AB. Vorig jaar verkocht het Zetacom al aan Gilde Healthcare. Daarnaast realiseerde Main in 2013 een succesvolle exit van cloudstorage bedrijf IASO aan de US cloud provider GFI Software. In 2012 verkocht Main Capital ook al Tedopres aan de Finse beursgenoteerde speler Etteplan en werd Actuera verkocht aan Waterland Private Equity.

*****************

NOOT voor de REDACTIE

Afzender van dit persbericht zijn RoxitGroep, Crotec en Main Capital. Voor meer informatie over Roxit Groep, Roxit en Green Valley kunt u contact opnemen met:

Rob Steneker (CEO) +31 (0) 88 2173 204 / +31 (0 )6 52 20 18 56 rob.steneker@roxit.nl www.roxit.nl

Voor meer informatie over Crotec kunt u contact opnemen met:

André Sluyter (algemeen directeur) +31 (0) 73 3030914 / +31(0)6 5151 7294 a.sluyter@crotec.nl www.crotec.nl

Voor meer informatie over Main Capital kunt u contact op nemen met:

Charly Zwemstra (Managing Partner) Main Capital Partners BV, Paleisstraat 6, 2514 JA, Den Haag Tel: +31 (0) 70 324 3433 / +31 (0) 6 215 77 805 charly@main.nl