Main Mezzanine Capital

Vergroot de kracht van kapitaal voor MKB ondernemingen in de ICT sector

Ik wil graag meer weten

Over Main Mezzanine Capital

Main Mezzanine Capital is de financieringsactiviteit van Main Capital Partners. Wij verstrekken achtergestelde leningen ter financiering van groei, overnames en management buy-out transacties en richten ons op MKB ondernemingen in de ICT sector in Nederland en Duitsland.

Door onze jarenlange ervaring en gerichte focus op de ICT sector kunnen wij u toegevoegde waarde bieden door middel van het inzetten van kennis, kapitaal en netwerk.

Wat doen we?

Een mezzaninelening kan worden aangewend ter financiering van groei, overnames of management buy-outs en kan goed fungeren als aanvulling op bancaire financiering. Een mezzanine verschaft liquiditeit en flexibiliteit en zorgt voor extra hefboomwerking zodat het rendement op aandelenkapitaal groeit.

Groeifinanciering

U ziet volop groeikansen maar u heeft wel extra liquiditeit nodig om deze groei te kunnen financieren?
Bij de zoektocht naar groeifinanciering loopt u bij de huisbank tegen een grens aan, aangezien de bank het vaak lastig vindt internationale groei te financieren, bijvoorbeeld vanwege beperkte dekkingsmogelijkheden. Daarnaast heeft u als aandeelhouder mogelijk beperkte middelen of heeft u een bredere aandeelhouderssetting waarbij verschillende belangen een rol spelen. Dit kan leiden tot complexe discussies over waardering en verwatering.

Een mezzaninelening biedt dan uitkomst. Deze vorm van financiering biedt u als ondernemer liquiditeit en flexibiliteit zodat u uw groeiplannen kunt waarmaken. Door het achtergestelde karakter blijven de zekerheden beschikbaar voor de huisbank, wordt het garantievermogen versterkt en maakt het de discussie tussen aandeelhouders vele malen eenvoudiger.

Management buy-out

Een management buy-out (MBO) is een aantrekkelijke vorm van (gefaseerde) bedrijfsoverdracht en wordt ook wel ‘pre-exit’ genoemd. Verkopende aandeelhouders kunnen op deze wijze een deel van de waarde van de onderneming veiligstellen en tevens gelegenheid bieden aan management een aandelenbelang te verwerven.

Een MBO transactie wordt in de regel gefinancierd door een combinatie van vreemd vermogen en inbreng van (toetredende) aandeelhouders. Door optimaal gebruik te maken van vreemd vermogen kunnen aandeelhouders aantrekkelijke rendementen realiseren. Voor het vreemd vermogen kunt u gebruik maken van bancaire financiering (verreweg de goedkoopste vorm van financiering), maar hier zit een maximum aan. Het restant moet op een andere wijze gefinancierd worden. Het is echter niet altijd wenselijk een investeerder aan te trekken, aangezien een investeerder in dit type transactie vaak een meerderheidsbelang wenst.

Een mezzaninelening biedt dan uitkomst. Het is een vorm van vreemd vermogen dat werkt als kapitaal. De hoofdsom is achtergesteld bij bancaire financiering en biedt extra leverage mogelijkheden waardoor u als aandeelhouder in control blijft.

Overname

Het doen van een overname is een aantrekkelijke manier van het realiseren van een groeiversnelling. U kunt bijvoorbeeld nieuwe markten aanboren (internationalisatie), uw marktaandeel vergroten of uw productportfolio uitbreiden.

Voor de financiering van een overname kunt u gebruik maken van verschillende bronnen, hetgeen vaak een combinatie van is van vreemd vermogen en inbreng van aandeelhouders. Bancaire financiering is de goedkoopste vorm van financiering. De bank kan vaak echter niet de volledige koopsom financieren, waardoor u aanvullende financiering moet aanwenden. Aandeelhouders hebben niet altijd even diepe zakken en mogelijk kunnen aandeelhouders verschillende belangen hebben.

Een mezzaninelening kan goed als aanvulling op bankfinanciering worden aangewend bij het financieren van een overname. Door optimaal gebruik te maken van vreemd vermogen wordt de transactie voor de aandeelhouders lichter en overzichtelijker.

Klik hier voor meer informatie over onze mezzanines