Main Mezzanine Capital

Vergroot de kracht van kapitaal voor MKB ondernemingen in de Technologie, Media & Telecom sector

Ik wil graag meer weten

Over Main Mezzanine Capital

Via Main Mezzanine Capital worden achtergestelde leningen verstrekt aan in Nederland gevestigde en succesvolle ondernemingen, die behoefte hebben aan versterking van het garantievermogen.

Main Mezzanine Capital is opgezet in 2014 door een gespecialiseerd team van professionals binnen Main Capital Partners.

Onze funding is afkomstig van Main Capital Partners, vermogende (ex) ondernemers, family offices en institutioneel vermogen uit binnen- en buitenland.

Main Mezzanine biedt leverage

Voor de ondernemer (leningnemer)

Een mezzanine lening biedt een ondernemer de mogelijkheid zijn garantievermogen te versterken zonder verwatering. Een mezzanine verschaft liquiditeit en flexibiliteit (aflossingsmogelijkheden) en zorgt voor extra hefboomwerking zodat het rendement op het aandelenkapitaal groeit.

Voor de investeerder (leninggever)

Main Mezzanine Capital plaatst de leningen bij een vaste groep aan funders. Deze funders verkrijgen hiermede een aantrekkelijk bruto rendement, waarbij er gedurende de looptijd al rente wordt ontvangen (running yield). De looptijd is over het algemeen korter in vergelijking met private equity.

Main Mezzanine Capital tracht ca. 4 tot 5 leningen op jaarbasis te verstrekken, zodat in korte tijd een portefeuille wordt opgebouwd met een gespreid risico.

Voordelen van een Mezzanine lening

  • Achtergesteld bij de bank, waardoor het garantievermogen wordt verhoogd en de financieringsmogelijkheden bij de (huis)bank verbeteren
  • Geen beslag op zekerheden (ofwel alle zekerheden blijven beschikbaar voor de huisbank)
  • Geen bedreiging voor bestaande relatie met huisbank (alles blijft zoals het is)
  • Aflossingsvrije periode
  • Rentebetalingen en de financieringskosten zijn aftrekbaar van de belastbare winst (in tegenstelling tot dividend)
  • Standaard lening documentatie in combinatie met een beperkt ‘due diligence’. Dus een snelle doorlooptijd in een overzichtelijk traject
  • Geen verwatering van aandelenbelangen en geen exit dwang
  • Geen veranderingen in aandeelhoudersovereenkomsten, geen wijzigingen in bestaande governance structuur
  • Goedkoper en eenvoudiger dan eigen vermogen, maar …. duurder dan een bank

Klik hier voor meer informatie over onze mezzanines